Konwerter USB – RS232, PL2303 TTL

4,32 

  • Układ: PL2303HX
  • Zasilanie 5V lub 3,3V

Pozostało tylko: 2

Opis

Konwerter USB <-> UART na układzie PL2303.

  • Układ: PL2303HX
  • Zasilanie 5V lub 3,3V